Dergi Kurulları

Editörler

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Tüketici Davranışları

Editör Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Mehmet ÖZKAYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK 0000-0002-3562-0125 Türkiye
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Onur Emre KOCAÖZ AKSARAY UNIVERSITY Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Özel Eğitim

Yayın Kurulu