Amaç ve Kapsam

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [ASED] bilimsel ahlaka uygun nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, sosyal bilimler bünyesindeki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı ve ortaya çıkan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [ASED] yılda iki kez (Haziran ve Aralık ayları) yayınlanan uluslararası, hakemli, akademik bir e-dergidir. Dergimizde; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Güzel Sanatlar, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Din Bilimleri, Coğrafya, Güvenlik, Eğitim Bilimleri vb. alanlarındaki bilimsel yazılar yayımlanır. Dergide kitap tanıtımı ve incelemeleri de yer alabilmektedir.