Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2022
https://doi.org/10.38122/ased.62.3

Öz

Bu çalışmanın amacı 2010-2020 yılları arasında eğitimde sürdürülebilir kalkınma konusunda yapılan tez ve makalelerin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından meta-sentez araştırma modeli kullanılmıştır. Eğitimde sürdürülebilir kalkınma konusu hakkında TR Dizin ve YÖK Ulusal Tez Sistemi veri tabanında 2010-2020 yılları arasında yapılmış ve tam metin olarak yayınlanan 11 makale ve 34 lisansüstü tez bu çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar Microsoft Office Excel programında tablolaştırılmış ve her bir alt problem için grafikler elde edilmiştir. Çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak için araştırmacı tarafından kodlama işlemi tekrar yapılmıştır. Elde edilen kodlardan oluşturulan grafikler bu çalışmaya dâhil edilen lisansüstü tez ve makaleler araştırma yılı, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, verilerin analizi ve araştırma konusu değişkenleri açısından incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda en fazla çalışmanın yüksek lisans tezi türünde ve 2019 yılında yapıldığı görülmektedir. Ayrıca çalışmalarda araştırma yaklaşımı olarak nitel araştırmanın, araştırma deseni olarak tarama modelinin, örneklem seviyesi olarak öğretmen adaylarının, veri toplamı aracı olarak ölçeklerin, verilerin analizinde içerik analizinin öne çıktığı ve araştırma konusu olarak sürdürülebilir kalkınma farkındalığını belirleme konusunun daha fazla yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akkaş, L. B. (2019). Sürdürülebilir kalkınma konusunda yapılan eğitim araştırmalarına yönelik doküman analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu
 • Arık, S. (2019). Sürdürülebilir çevre eğitimi ile ilgili tezlerin eğilimleri: Bir sistematik inceleme. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST-2019) (02- 04 Mayıs 2019), İzmir.
 • Demirbaş, Ç. (2015). Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (31) , 300-316. DOI: 10.14781/mcd.09811
 • J. O’Flaherty & M. Liddy (2018) The impact of development education and education for sustainable development interventions: a synthesis of the research, Environmental Education Research, 24:7, 1031-1049, DOI: 10.1080/13504622.2017.1392484
 • Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: Bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 1-14. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/28259/300089
 • Noblit, G. W. ve Hare, R. D. (1988). Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. SAGE Publications.
 • Peşkircioğlu, N. (2016). 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri: Küresel verimlilik hareketine doğru. Kalkınmada Anahtar Verimlilik (335), 1-8.
 • Polat, S. ve Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 52-64. [Online]: http://www.enadonline.com
 • UNDP (2016). Sürdürülebilir kalkınma amaçları nelerdir? https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development- goals/resources.html
 • UNESCO (2020). Education for sustainable development: a roadmap. Paris: UNESCO.

ANALYSIS OF STUDIES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EDUCATION: A META-SYNTHESIS STUDY

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2022
https://doi.org/10.38122/ased.62.3

Öz

The aim of this study is to examine the dissertations and articles on sustainable development in education between 2010-2020. Meta-synthesis research model, one of the qualitative research approaches, was used in the research. The data of this study consists of 11 articles and 34 dissertations published in full text between 2010-2020 on the TR Dizin and YÖK Ulusal Tez Sistemi database on the subject of sustainable development in education. These studies were tabulated in Microsoft Office Excel program and graphs were obtained for each sub-problem. The coding process was repeated by the researcher to ensure the validity and reliability of the study. The graphs created from the codes obtained were examined in terms of the research year, research method, data collection tools, data analysis and research subject variables of the dissertations and articles included in this study. In the studies examined, it is seen that the most studies were done in the master thesis type and in 2019. In addition, it was concluded that qualitative research as a research approach, survey model as a research design, pre-service teachers as a sample level, scales as a data collection tool, content analysis in the analysis of data, and determining sustainable development awareness as a research topic were more involved in the studies.

Kaynakça

 • Akkaş, L. B. (2019). Sürdürülebilir kalkınma konusunda yapılan eğitim araştırmalarına yönelik doküman analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu
 • Arık, S. (2019). Sürdürülebilir çevre eğitimi ile ilgili tezlerin eğilimleri: Bir sistematik inceleme. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST-2019) (02- 04 Mayıs 2019), İzmir.
 • Demirbaş, Ç. (2015). Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (31) , 300-316. DOI: 10.14781/mcd.09811
 • J. O’Flaherty & M. Liddy (2018) The impact of development education and education for sustainable development interventions: a synthesis of the research, Environmental Education Research, 24:7, 1031-1049, DOI: 10.1080/13504622.2017.1392484
 • Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: Bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 1-14. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/28259/300089
 • Noblit, G. W. ve Hare, R. D. (1988). Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. SAGE Publications.
 • Peşkircioğlu, N. (2016). 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri: Küresel verimlilik hareketine doğru. Kalkınmada Anahtar Verimlilik (335), 1-8.
 • Polat, S. ve Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 52-64. [Online]: http://www.enadonline.com
 • UNDP (2016). Sürdürülebilir kalkınma amaçları nelerdir? https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development- goals/resources.html
 • UNESCO (2020). Education for sustainable development: a roadmap. Paris: UNESCO.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma ÖZERDİNÇ>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-9370-3498
Türkiye


Esra KIZILAY> (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi
0000-0001-8329-0186
Türkiye


Mustafa HAMALOSMANOĞLU>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1126-0268
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased976188, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.38122/ased.62.3}, title = {EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Özerdinç, Fatma and Kızılay, Esra and Hamalosmanoğlu, Mustafa} }
APA Özerdinç, F. , Kızılay, E. & Hamalosmanoğlu, M. (2022). EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 0-0 . DOI: 10.38122/ased.62.3
MLA Özerdinç, F. , Kızılay, E. , Hamalosmanoğlu, M. "EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 0-0 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/71102/976188>
Chicago Özerdinç, F. , Kızılay, E. , Hamalosmanoğlu, M. "EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI AU - FatmaÖzerdinç, EsraKızılay, MustafaHamalosmanoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38122/ased.62.3 DO - 10.38122/ased.62.3 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 1 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.62.3 UR - https://doi.org/10.38122/ased.62.3 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI %A Fatma Özerdinç , Esra Kızılay , Mustafa Hamalosmanoğlu %T EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 6 %N 1 %R doi: 10.38122/ased.62.3 %U 10.38122/ased.62.3
ISNAD Özerdinç, Fatma , Kızılay, Esra , Hamalosmanoğlu, Mustafa . "EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2022): 0-0 . https://doi.org/10.38122/ased.62.3
AMA Özerdinç F. , Kızılay E. , Hamalosmanoğlu M. EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. ASED. 2022; 6(1): 0-0.
Vancouver Özerdinç F. , Kızılay E. , Hamalosmanoğlu M. EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 6(1): 0-0.
IEEE F. Özerdinç , E. Kızılay ve M. Hamalosmanoğlu , "EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 0-0, Haz. 2022, doi:10.38122/ased.62.3