Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2022
https://doi.org/10.38122/ased.61.2

Öz

Türkiye’de son dönemlerde göç ve suçluluk ilişkisi konusunda yapılan araştırmaların arttığı görülmektedir. Bu araştırmalarda yaygın olarak “göç ve suç” ifadesinin kullanılmaktaysa da bu ifadeye yönelik çeşitli eleştiriler yapmak mümkündür. Göç ve suç ilişkisi çok yönlü bir kavramdır, göçmenler tarafından işlenen suçların yanı sıra göçmenlerin mağduriyeti de göç ve suç ilişkisi kapsamına dahildir. Göçle ilgili çalışmalarda göç hakkında çok farklı sınıflandırmalar yapılabildiği için göç ve suç ilişkisi kavramında muğlaklık olabilmektedir. Ayrıca göç kavramının yasal tanımı, geçici koruma statüsündeki yabancıları da kapsamamaktadır. Göç ve suç ilişkisi yerine yabancı suçluluğu; tek yönlü bir kavramdır, kavram sınırları nettir, geçici koruma statüsündeki kişileri kapsamaktadır, hali hazırdaki kanunlarla ve istatistiklerle uyumludur. Sonuç olarak Türkçe çalışmalarda “göç ve suç” yerine yabancı suçluluğunun daha doğru bir tercih olduğu değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Adalet Bakanlığı. (2018). Adalet istatistikleri 2017. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2382019090152Adalet_ist_2017.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı. (2019). Adalet istatistikleri 2018. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792019103654adalet_ist_2018.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı. (2020). Adalet istatistikleri 2019. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1092020162733adalet_ist-2019.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Akıncı, F. (2004). Kriminoloji. 4. Bası, İstanbul: Beta.
 • Aktaş, S. P., Polat, S. & Halis, M. (2014). İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sanık olarak müdahil oldukları asayiş suçlarına yönelik bir araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 105-127.
 • Anderson, B. & Blinder, S. (2019). Who counts as a migrant? Definitions and their consequences, 18 Ekim 2020 tarihinde https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/01/Briefing-Who-Counts-as-a-Migrant-Definitions-and-their-Consequences.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Artuk, M. & Alşahin, M. (2018). Kriminoloji, 2. Baskı, Adalet: Ankara.
 • Bui, H. (2009). Immigration and crime. Mitchell Miller(Ed.), 21st century criminology a reference handbook içinde (ss. 173-181). Sage.
 • Çağlar, T. (2018). Göç çalışmaları için kavramsal bir çerçeve. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 26-49.
 • Çalışkan, M. & Mencik, Y. (2018). İstanbul’a gelen yabancı turistlerin şüpheli olarak müdahil oldukları suçların türleri ve sayılarının karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 71-81.
 • Demirbaş, T. (2020). Kriminoloji. 7. Baskı, Seçkin: Ankara.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(GİGM). (2017). 2016 Türkiye göç raporu. https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • İskân Kanunu, T.C. Resmi Gazete. 26/09/2006. 26301.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınhay & D. Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Miller, M. (2009). Criminology as social science. Mitchell Miller(Ed.), 21st century criminology a reference handbook içinde (ss. 2-9). Sage.
 • Türk Ceza Kanunu(TCK). T.C. Resmi Gazete.12/10/2004. 25611.
 • Türk Dil Kurumu. (2021a). Göç. Güncel Türkçe Sözlük, 12 Şubat 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türk Dil Kurumu. (2021b). Suç. Güncel Türkçe Sözlük, 10 Mart 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türk Dil Kurumu. (2021c). Yabancı. Güncel Türkçe Sözlük, 18 Mayıs 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu, T.C. Resmi Gazete. 12/06/2009. 27256.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(YUKK). T.C. Resmi Gazete. 11/04/2013. 28615.

A CONCEPTUAL DISCUSSION ON “FOREIGN CRIMINALITY” INSTEAD OF “MIGRATION AND CRIME”

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2022
https://doi.org/10.38122/ased.61.2

Öz

The number of studies about migration and crime has been increasing recently in Turkey. Even though use of “migration and crime” is common in these studies, some criticism may be directed this conceptualization. “Migration and crime” is multidimensional, this concept may be used not only to express the crimes committed by the foreigners but also foreigner victimization. Because migration studies classify migration concept for different types, migration and crime may be ambiguous. However, the legal definition of migration doesn’t involve the foreigners under temporary protection. Foreign criminality instead of migration and crime is unidimensional, extent of the concept is clear, involves the foreigners under temporary protection, complies with legal definitions and formal statistics. As a result, it seems that foreign criminality is more proper than “migration and crime” for Turkish studies.

Kaynakça

 • Adalet Bakanlığı. (2018). Adalet istatistikleri 2017. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2382019090152Adalet_ist_2017.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı. (2019). Adalet istatistikleri 2018. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792019103654adalet_ist_2018.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı. (2020). Adalet istatistikleri 2019. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1092020162733adalet_ist-2019.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Akıncı, F. (2004). Kriminoloji. 4. Bası, İstanbul: Beta.
 • Aktaş, S. P., Polat, S. & Halis, M. (2014). İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sanık olarak müdahil oldukları asayiş suçlarına yönelik bir araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 105-127.
 • Anderson, B. & Blinder, S. (2019). Who counts as a migrant? Definitions and their consequences, 18 Ekim 2020 tarihinde https://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/01/Briefing-Who-Counts-as-a-Migrant-Definitions-and-their-Consequences.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Artuk, M. & Alşahin, M. (2018). Kriminoloji, 2. Baskı, Adalet: Ankara.
 • Bui, H. (2009). Immigration and crime. Mitchell Miller(Ed.), 21st century criminology a reference handbook içinde (ss. 173-181). Sage.
 • Çağlar, T. (2018). Göç çalışmaları için kavramsal bir çerçeve. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 26-49.
 • Çalışkan, M. & Mencik, Y. (2018). İstanbul’a gelen yabancı turistlerin şüpheli olarak müdahil oldukları suçların türleri ve sayılarının karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 71-81.
 • Demirbaş, T. (2020). Kriminoloji. 7. Baskı, Seçkin: Ankara.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(GİGM). (2017). 2016 Türkiye göç raporu. https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • İskân Kanunu, T.C. Resmi Gazete. 26/09/2006. 26301.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınhay & D. Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Miller, M. (2009). Criminology as social science. Mitchell Miller(Ed.), 21st century criminology a reference handbook içinde (ss. 2-9). Sage.
 • Türk Ceza Kanunu(TCK). T.C. Resmi Gazete.12/10/2004. 25611.
 • Türk Dil Kurumu. (2021a). Göç. Güncel Türkçe Sözlük, 12 Şubat 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türk Dil Kurumu. (2021b). Suç. Güncel Türkçe Sözlük, 10 Mart 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türk Dil Kurumu. (2021c). Yabancı. Güncel Türkçe Sözlük, 18 Mayıs 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu, T.C. Resmi Gazete. 12/06/2009. 27256.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(YUKK). T.C. Resmi Gazete. 11/04/2013. 28615.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Enver KAŞLI> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-7738-1233
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased966394, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.38122/ased.61.2}, title = {“GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA}, key = {cite}, author = {Kaşlı, Enver} }
APA Kaşlı, E. (2022). “GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 0-0 . DOI: 10.38122/ased.61.2
MLA Kaşlı, E. "“GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 0-0 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/71102/966394>
Chicago Kaşlı, E. "“GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - “GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA AU - EnverKaşlı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38122/ased.61.2 DO - 10.38122/ased.61.2 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 1 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.61.2 UR - https://doi.org/10.38122/ased.61.2 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA %A Enver Kaşlı %T “GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 6 %N 1 %R doi: 10.38122/ased.61.2 %U 10.38122/ased.61.2
ISNAD Kaşlı, Enver . "“GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2022): 0-0 . https://doi.org/10.38122/ased.61.2
AMA Kaşlı E. “GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA. ASED. 2022; 6(1): 0-0.
Vancouver Kaşlı E. “GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 6(1): 0-0.
IEEE E. Kaşlı , "“GÖÇ VE SUÇ” YERİNE “YABANCI SUÇLULUĞU” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 0-0, Haz. 2022, doi:10.38122/ased.61.2