Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 132 - 147, 31.12.2021
https://doi.org/10.38122/ased.52.2

Öz

Bu çalışmada, yükseköğretim ek ders ücret yönetim süreçlerinde yaşanan sorunların çözümü için geliştirilen bir bilişim sisteminin kullanılabilirliğinin belirlenmesine odaklanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından bir bilişim sistemi geliştirilmiştir. Bilişim sistemi uygulamaya konulmadan önce bir öntest yapılarak kullanıcıların ek ders süreçleriyle ilgili karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş ve memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Sistem devreye alındıktan iki yıl sonra bir sontest uygulanarak mevcut sorunların azalıp azalmadığı belirlenmiş ve bilişim sisteminin kullanılabilirlik düzeyi ölçülmüştür. Elde edilen bulgulardan bilişim sisteminin kullanılabilirlik skorunun kabul edilebilir bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sistemin kullanımıyla birlikte sorunların azaldığı ve memnuniyet düzeyinin arttığı görülmüştür. Kullanılabilirlik düzeyi yüksek ürün ve hizmetlerin özellikleri açısından geliştirilen bilişim sistemi değerlendirilmiş ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Bangor, A., Kortum, P. T. ve Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the system usability scale. International Journal of Human–Computer Interaction, 24(6), 574-594. doi: 10.1080/10447310802205776
 • Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. İçinde P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester ve A. L. McClelland (Ed.), Usability Evaluation in Industry. London: Taylor and Francis.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. Baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Çağıltay, K. (2016). İnsan bilgisayar etkileşimi ve eğitim teknolojileri. İçinde K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Ed.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler Araştırmalar Eğilimler (2 Baskı., ss. 297-314). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çağıltay, K. (2018). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Araştırma örnekleri - Veri toplama araçları - ISO 9241 standartları çerçevesi (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2. Baskı). London: Sage.
 • Gaines, B. R. ve Shaw, M. L. G. (1986). From timesharing to the sixth generation: the development of human-computer interaction. Part I. International Journal of Man-Machine Studies, 24(1), 1-27. doi: https://doi.org/10.1016/S0020-7373(86)80037-2
 • Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7. Baskı). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International.
 • ISO. (2018). Ergonomics of human-system interaction Part 11: Usability: Definitions and concepts (Vol. ISO 9241-11:2018). the International Organization for Standardization: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en.
 • Kadirhan, Z., Gül, A. ve Battal, A. (2015). Sistem kullanılabilirlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(28), 149-167.
 • Kılıç, S. ve Yılmaz, T. (2021). Yükseköğretim ek ders yönetim süreçlerinde yaşanan problemlerin tespiti ve bir bilişim sistemiyle çözüm önerisi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1).
 • Kuzgun, H. ve Özdinç, F. (2017). Eğitsel sosyal ağ ortamı Edmodo’nun kullanılabilirliğinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 274-297.
 • Nielson, J. (1993). Usability engineering. London: Academic Press Limited.
 • Nunnally, J. C. ve Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (3. Baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Weinerth, K., Koenig, V., Brunner, M. ve Martin, R. (2014). Concept maps: A useful and usable tool for computer-based knowledge assessment? A literature review with a focus on usability. Computers & Education, 78, 201-209. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.002

Examining The Usability of An Information System Developed for Additional Course Wage Management Processes in Higher Education

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 132 - 147, 31.12.2021
https://doi.org/10.38122/ased.52.2

Öz

In this study, it is focused on determining the usability of an information system developed for the solution of the problems experienced in higher education additional course wage management processes. For this purpose, an information system was developed by the researchers. Before the information system was put into practice, a pre-test was conducted to identify the problems faced by the users regarding the additional course wage processes, and satisfaction levels were measured. Two years after the system was activated, a posttest was applied to determine whether the existing problems were reduced or not, and the usability of the information system was measured. From the findings, the usability score of the information system was found to be at an acceptable level. With the use of the system, it was observed that the problems decreased and the satisfaction level increased. The information system developed in terms of the features of high availability products and services was evaluated and recommendations were made for future researches.

Kaynakça

 • Bangor, A., Kortum, P. T. ve Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the system usability scale. International Journal of Human–Computer Interaction, 24(6), 574-594. doi: 10.1080/10447310802205776
 • Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. İçinde P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester ve A. L. McClelland (Ed.), Usability Evaluation in Industry. London: Taylor and Francis.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. Baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Çağıltay, K. (2016). İnsan bilgisayar etkileşimi ve eğitim teknolojileri. İçinde K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Ed.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler Araştırmalar Eğilimler (2 Baskı., ss. 297-314). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çağıltay, K. (2018). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Araştırma örnekleri - Veri toplama araçları - ISO 9241 standartları çerçevesi (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2. Baskı). London: Sage.
 • Gaines, B. R. ve Shaw, M. L. G. (1986). From timesharing to the sixth generation: the development of human-computer interaction. Part I. International Journal of Man-Machine Studies, 24(1), 1-27. doi: https://doi.org/10.1016/S0020-7373(86)80037-2
 • Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7. Baskı). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International.
 • ISO. (2018). Ergonomics of human-system interaction Part 11: Usability: Definitions and concepts (Vol. ISO 9241-11:2018). the International Organization for Standardization: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en.
 • Kadirhan, Z., Gül, A. ve Battal, A. (2015). Sistem kullanılabilirlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(28), 149-167.
 • Kılıç, S. ve Yılmaz, T. (2021). Yükseköğretim ek ders yönetim süreçlerinde yaşanan problemlerin tespiti ve bir bilişim sistemiyle çözüm önerisi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1).
 • Kuzgun, H. ve Özdinç, F. (2017). Eğitsel sosyal ağ ortamı Edmodo’nun kullanılabilirliğinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 274-297.
 • Nielson, J. (1993). Usability engineering. London: Academic Press Limited.
 • Nunnally, J. C. ve Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (3. Baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Weinerth, K., Koenig, V., Brunner, M. ve Martin, R. (2014). Concept maps: A useful and usable tool for computer-based knowledge assessment? A literature review with a focus on usability. Computers & Education, 78, 201-209. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.002

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tarik YILMAZ>
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1186-8780
Türkiye


Selçuk KILIÇ> (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9287-4754
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased972630, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {132 - 147}, doi = {10.38122/ased.52.2}, title = {Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Tarik and Kılıç, Selçuk} }
APA Yılmaz, T. & Kılıç, S. (2021). Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 132-147 . DOI: 10.38122/ased.52.2
MLA Yılmaz, T. , Kılıç, S. "Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 132-147 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/67824/972630>
Chicago Yılmaz, T. , Kılıç, S. "Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 132-147
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi AU - TarikYılmaz, SelçukKılıç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38122/ased.52.2 DO - 10.38122/ased.52.2 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 147 VL - 5 IS - 2 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.52.2 UR - https://doi.org/10.38122/ased.52.2 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi %A Tarik Yılmaz , Selçuk Kılıç %T Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 5 %N 2 %R doi: 10.38122/ased.52.2 %U 10.38122/ased.52.2
ISNAD Yılmaz, Tarik , Kılıç, Selçuk . "Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2021): 132-147 . https://doi.org/10.38122/ased.52.2
AMA Yılmaz T. , Kılıç S. Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. ASED. 2021; 5(2): 132-147.
Vancouver Yılmaz T. , Kılıç S. Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(2): 132-147.
IEEE T. Yılmaz ve S. Kılıç , "Yükseköğretim Ek Ders Ücret Yönetim Süreçleri İçin Geliştirilen Bir Bilişim Sisteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 132-147, Ara. 2021, doi:10.38122/ased.52.2