Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 148 - 162, 31.12.2021
https://doi.org/10.38122/ased.52.3

Öz

Tüm dünyada hızla gelişen teknoloji ile birlikte, dijitalleşme hayatın tüm aşamalarında etkili olmakta iken, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde eğitim ile ilgili konularda da teknoloji destekli eğitimler hızla artmaktadır. Özellikle özel eğitim alanında da online aile eğitimleri, online danışmanlık hizmetleri ve online derslerde özel gereksinimli ailelerin ve çocuklarının hayatına hızla girmiştir. Ancak bu durum beraberinde de tartışmaları ortaya koymaktadır. Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin online eğitimlere erişebilirliği, eriştiği online eğitimlerin kendilerine ve çocuklarına etki etme düzeylerinin ne durumda olduğu güncel ve merak uyandıran bir konudur. Bu gerekçeler ile yapılan bu çalışmada, özel gereksinimli çocukları olan babalarının covid-19 sürecinde online eğitimlere ilişkin görüşlerini belirlemek ve özel eğitim alan yazınına katkı sağlamak amacı ile bu araştırma yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik araştırma yöntemine uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanarak, yüz yüze görüşmeler ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını özel gereksinimli çocuğu olan 10 baba oluşturmuştur.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cavkaytar, A. (1999). Zihin engellilere özbakım ve ev içi becerilerinin öğretiminde bir aile eğitimi programının etkililiği.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Creswell, J. W. (2011). Controversies in mixed methods research. The Sage handbook of qualitative research, 4, 269-284.
 • Fagan, J.,& Palm, G. (2004). Fathers and early childhood programs. Cengage Learning.
 • Fox, R. A.,&Binder, M. C. (1990). Parenting: a developmental-behavioral approach. Advances in Special Education.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 376-394.
 • Kizir, M. (2021). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere İletişim Becerilerinin Öğretiminde Uzaktan Aile Eğitim Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-29.
 • Kuş, E. (2003). Nitel-nicel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Larkin, M.,Watts, S., &Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomenological analysis. Qualitative research in psychology,3(2), 102-120.
 • Şen, B., Atasoy, F., & Aydın, N. (2010). Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması. Akademik Bilişim, 10-12. Şimşek, H.,& Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Boutain, A. R., Sheldon, J. B., & Sherman, J. A. (2020). Evaluation of a telehealth parent training program in teaching self‐care skills to children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 53(3).
 • Tavil, Y. Z.,& Karasu, N. (2013). Aile eğitim çalışmaları: Bir gözden geçirme ve meta-analiz örneği. Eğitim ve Bilim, 38(168).
 • Varışlı, B. (2021). Pandemi Sürecinde Eğitimin Dönüşümü: Çevrimiçi Eğitimin Sosyolojik Yansımaları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(26), 237-249.
 • Yücel, G. (2006). Bağımsız otistik çocuklar eğitim merkezi hakkında uzaktan eğitime dayalı aile eğitim programının etkililiği (Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi).

Opinions of Fathers of Children with Special Needs on Online Education in the Covid-19 Process

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 148 - 162, 31.12.2021
https://doi.org/10.38122/ased.52.3

Öz

Along with the rapidly developing technology all over the world, digitalization is effective in all stages of life, while technology-supported trainings on education-related issues are increasing rapidly during the pandemic process, which has affected our country as well as the whole world. Especially in the field of special education, online family trainings, online counseling services and online lessons have quickly entered the lives of families with special needs and their children. However, this situation brings with it discussions. The accessibility of families with special needs children to online education and the level of impact of the online education they access on themselves and their children is a current and intriguing issue. For these reasons, this study was conducted to determine the views of fathers of children with special needs regarding online education during the covid-19 process and to contribute to the special education literature. The research was conducted with face-to-face interviews using semi-structured interview forms in accordance with the phenomenological research method, one of the qualitative research designs. The participants of the study consisted of 10 fathers with special needs children.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cavkaytar, A. (1999). Zihin engellilere özbakım ve ev içi becerilerinin öğretiminde bir aile eğitimi programının etkililiği.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Creswell, J. W. (2011). Controversies in mixed methods research. The Sage handbook of qualitative research, 4, 269-284.
 • Fagan, J.,& Palm, G. (2004). Fathers and early childhood programs. Cengage Learning.
 • Fox, R. A.,&Binder, M. C. (1990). Parenting: a developmental-behavioral approach. Advances in Special Education.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 376-394.
 • Kizir, M. (2021). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere İletişim Becerilerinin Öğretiminde Uzaktan Aile Eğitim Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-29.
 • Kuş, E. (2003). Nitel-nicel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Larkin, M.,Watts, S., &Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomenological analysis. Qualitative research in psychology,3(2), 102-120.
 • Şen, B., Atasoy, F., & Aydın, N. (2010). Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması. Akademik Bilişim, 10-12. Şimşek, H.,& Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Boutain, A. R., Sheldon, J. B., & Sherman, J. A. (2020). Evaluation of a telehealth parent training program in teaching self‐care skills to children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 53(3).
 • Tavil, Y. Z.,& Karasu, N. (2013). Aile eğitim çalışmaları: Bir gözden geçirme ve meta-analiz örneği. Eğitim ve Bilim, 38(168).
 • Varışlı, B. (2021). Pandemi Sürecinde Eğitimin Dönüşümü: Çevrimiçi Eğitimin Sosyolojik Yansımaları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(26), 237-249.
 • Yücel, G. (2006). Bağımsız otistik çocuklar eğitim merkezi hakkında uzaktan eğitime dayalı aile eğitim programının etkililiği (Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yasin GÜNLÜ> (Sorumlu Yazar)
Aksaray Üniversitesi
0000-0003-4308-2192
Türkiye


Salih CAKMAK>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9248-0050
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased979249, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {148 - 162}, doi = {10.38122/ased.52.3}, title = {Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Günlü, Yasin and Cakmak, Salih} }
APA Günlü, Y. & Cakmak, S. (2021). Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 148-162 . DOI: 10.38122/ased.52.3
MLA Günlü, Y. , Cakmak, S. "Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 148-162 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/67824/979249>
Chicago Günlü, Y. , Cakmak, S. "Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 148-162
RIS TY - JOUR T1 - Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri AU - YasinGünlü, SalihCakmak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38122/ased.52.3 DO - 10.38122/ased.52.3 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 162 VL - 5 IS - 2 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.52.3 UR - https://doi.org/10.38122/ased.52.3 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri %A Yasin Günlü , Salih Cakmak %T Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 5 %N 2 %R doi: 10.38122/ased.52.3 %U 10.38122/ased.52.3
ISNAD Günlü, Yasin , Cakmak, Salih . "Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2021): 148-162 . https://doi.org/10.38122/ased.52.3
AMA Günlü Y. , Cakmak S. Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri. ASED. 2021; 5(2): 148-162.
Vancouver Günlü Y. , Cakmak S. Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(2): 148-162.
IEEE Y. Günlü ve S. Cakmak , "Özel Gereksinimli Çocukları Olan Babalarının Covid-19 Sürecinde Online Eğitimlere İlişkin Görüşleri", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 148-162, Ara. 2021, doi:10.38122/ased.52.3