Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on Reinforcing Grammar Topics in Teaching Turkish as a Foreign Language with Yunus Emre Poems (A2-B1 Level)

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 197 - 211, 31.12.2021
https://doi.org/10.38122/ased.52.6

Öz

Turkish is one of the most ancient languages of the world, which hasa deep-rooleted history and has been used as a spoken and written language for centuries in many parts of the world. The history of teaching Turkish as a foreign language goes back to ancient times, albeit for different reasons than today. Kaşgarlı Mahmut’s “Dîvânu Lugati’t-Türk” and Ali Şîr Nevâyî’s “Muhakemetü’l-Lugateyn”are some of the works written to teach Turkish as a foreign language. In ırder to learn a language, it is necessary to learn the cultural elements of that language. Using the culture in Anatolia in the teaching of Turkısh as a foreign language will both enable the promotion of our culture in the world and prepare the ground fort he teaching of Turkish within the framework of cultural elements.Many methods have been used in language teaching. Today, the use of different tecniques and methods has provided convenience and diversity in language teaching.Teaching certain rules of a language with poems as a foreign language is one of the new approaches used today. Yunus Emre is an Anatolian scholar who emphasizes human love and affection in his poems. He not only contributed to the development of the Turkish language with his hymns, but also revealed in his poems the messages aimed at the coexistence of humanity within the framework of common values with the understanding of mysticism he founded on love. In this context, his poems naturally constitute an important source in teaching Turkish as a foreign language. In the study some of Yunus Emre’s poems were translated into today’s Turkish based on –Mustafa Tatcı’s- “Yunus Emre Dîvânı”and a gramer study suitable for A2 and B1 levels of teaching Turkish as a foreign language was conducted.Thus, it was possible to introduce Yunus Emre and the cultural elements and values in his poems to international students, and the teaching of poetry and grammar rules was applied as a fun and different tecnique in teaching Turkish as a foreign language.

Kaynakça

 • Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ergin, M. (2006). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Gölpınarlı, A. (1965). Yunus Emre Risâlat al- Nushiyye ve Dîvân. İstanbul: Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını.
 • Gültekin, İ. & Kalfa, M. & Atabey, İ. & Mete, F. & Eryiğit, A. & Kılıç, U. (2015). Yedi İklim Türkçe A2. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Gültekin, İ. & Kalfa, M. & Atabey, İ. & Mete, F. & Eryiğit, A. & Kılıç, U. (2015). Yedi İklim Türkçe B1. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tatçı, D. M. (1990). Yunus Emre Divânı II Tenkitli Metin. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Tatçı, M.(YTY). Yûnus Emre Dîvânı. Eskişehir: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • Tatçı, M. (1990). Yûnus Emre Dîvânı (İnceleme-Metin I ) Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi)

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 197 - 211, 31.12.2021
https://doi.org/10.38122/ased.52.6

Öz

Türkçe, köklü bir geçmişe sahip, dünyanın birçok bölgesinde yüzyıllarca konuşma ve yazı dili olarak kullanılan dünyanın en kadim dillerindendir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihi, günümüzden farklı gerekçelerle de olsa oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un “Dîvânu Lugati’t-Türk” ve Ali Şîr Nevâyî’nin “Muhakemetü’l-Lugateyn” adlı eserleri, yabancı dil olarak Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserlerden birkaçıdır. Bir dili öğrenmek için o dilin kültürel ögelerini de öğrenmek gerekmektedir. Anadolu’daki kültürü yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanmak hem kültürümüzün dünyada tanıtılmasına imkân sağlayacak hem de Türkçenin kültürel ögeler çerçevesinde öğretilmesine zemin hazırlayacaktır. Dil öğretiminde birçok yöntem kullanılmıştır. Günümüzde farklı teknik ve metotların kullanılması dil öğretiminde kolaylık ve çeşitlilik sağlamıştır. Şiirlerle bir dilin belli kurallarının yabancı dil olarak öğretimi günümüzde kullanılan yeni yaklaşımlardan biridir. Yunus Emre, insan sevgisini ve muhabbeti şiirlerinde öne çıkaran Anadolu arifidir. O, ilahileriyle yalnızca Türk dilinin gelişmesine katkı sağlamamış, aynı zamanda sevgi üzerine kurduğu tasavvuf anlayışıyla insanlığın ortak değerler çerçevesinde bir arada yaşamasını hedefleyen mesajları şiirlerinde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, onun şiirleri pek tabii olarak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Çalışmada, -Mustafa Tatcı’nın- “Yunus Emre Dîvânı” eseri esas alınarak Yunus Emre’nin bazı şiirleri günümüz Türkçesine aktarılmış ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin A2 ve B1 seviyelerine uygun dil bilgisi çalışması yapılmıştır. Böylece hem Yunus Emre’yi ve onun şiirlerindeki kültürel unsurları, değerleri uluslararası öğrencilere tanıtma imkânı oluşmuş hem de şiir ile dil bilgisi kurallarının öğretimi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğlenceli ve farklı bir teknik olarak uygulanmıştır.

Kaynakça

 • Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ergin, M. (2006). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Gölpınarlı, A. (1965). Yunus Emre Risâlat al- Nushiyye ve Dîvân. İstanbul: Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını.
 • Gültekin, İ. & Kalfa, M. & Atabey, İ. & Mete, F. & Eryiğit, A. & Kılıç, U. (2015). Yedi İklim Türkçe A2. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Gültekin, İ. & Kalfa, M. & Atabey, İ. & Mete, F. & Eryiğit, A. & Kılıç, U. (2015). Yedi İklim Türkçe B1. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tatçı, D. M. (1990). Yunus Emre Divânı II Tenkitli Metin. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Tatçı, M.(YTY). Yûnus Emre Dîvânı. Eskişehir: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • Tatçı, M. (1990). Yûnus Emre Dîvânı (İnceleme-Metin I ) Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esra Merve OĞRAŞ> (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0001-5041-7216
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased1021883, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {197 - 211}, doi = {10.38122/ased.52.6}, title = {Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi)}, key = {cite}, author = {Oğraş, Esra Merve} }
APA Oğraş, E. M. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi) . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 197-211 . DOI: 10.38122/ased.52.6
MLA Oğraş, E. M. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi)" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 197-211 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/67824/1021883>
Chicago Oğraş, E. M. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi)". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 197-211
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi) AU - Esra MerveOğraş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38122/ased.52.6 DO - 10.38122/ased.52.6 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 211 VL - 5 IS - 2 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.52.6 UR - https://doi.org/10.38122/ased.52.6 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi) %A Esra Merve Oğraş %T Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi) %D 2021 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 5 %N 2 %R doi: 10.38122/ased.52.6 %U 10.38122/ased.52.6
ISNAD Oğraş, Esra Merve . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi)". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2021): 197-211 . https://doi.org/10.38122/ased.52.6
AMA Oğraş E. M. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi). ASED. 2021; 5(2): 197-211.
Vancouver Oğraş E. M. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(2): 197-211.
IEEE E. M. Oğraş , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularının Yunus Emre Şiirleriyle Pekiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme (A2-B1 Seviyesi)", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 197-211, Ara. 2021, doi:10.38122/ased.52.6