Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yavuz Sultan Selim and Relationships with Cemalî Family on The 500’th Years of Died

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 227 - 240, 29.12.2020
https://doi.org/10.38122/ased.824998

Öz

Yavuz Sultan Selim is one of the most important rulers of the Ottoman Empire, perhaps the first. In a short period of time, the state has enlarged its borders nearly three times and brought it to the peak period with its applications. With his victories over the Safavids and Mamluks, he solved the eastern problem to a great extent and secured the borders of the state here. By ending the 750 years Abbasid caliphate, he took this task over the Ottoman dynasty. The most important advisors and supporters of the Shiite issue and the Egyptian issue were the Grand Vizier Piri Mehmed Pasha and Zenbilli Ali Efendi, the two and three numbers of the Ottoman Empire, who were members of the Jamali Family. With the support of these two statesmen, he brought the state, which came to the point of disintegration under the Shiite threat, back to the top with radical solutions, and made it the world's largest state. Although he was one of the toughest rulers in history, he had generally a respectable communication with Piri Mehmed Pasha and Zenbilli Ali Efendi. The reason for this respect must be their endless efforts for the survival of the state as respected members of a scholarly family. In fact, the Safavids were more dangerous for the Ottomans than the Timurian invasion, which had previously brought the state to the brink of collapse. Because they were supported wholeheartedly by the nomadic Turkmen in Anatolia. However, the measures taken in the administrative, religious and mystical fields with the contribution of Yavuz assigning members of the Cemalî Family, who knew the magnitude of the danger very well, prevented the spread of this danger. Especially Halvetîlik, which we can call the order of the Cemali Family, served as a protective vaccine against the spread of Shiism in Anatolia. 

Kaynakça

 • Referans1 Akgündüz, Ahmet (1990). Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuk Tahlilleri. C. I, İstanbul: Fetih Vakfı Yayınları.
 • Referans2 Ata, Ramazan (2016). Selçukludan Osmanlıya Aksaray Okulu. Konya: Hüner Yayınevi.
 • Referans3 Bayram, Mikail (2008). “Alâeddin Keykubad’ın İlmî Şahsiyeti”, I. Alâeddin Keykubad ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri, 6-7 Kasım 2008, Konya: Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
 • Referans4 Celal-Zâde, Mustafa (1990). Selim-Nâme. Haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans5 Downey, Fairfax (1975). Kanuni Sultan Süleyman. çev. Enis Behiç Koryürek. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans6 Erünsal, İsmail E. (2010). “Tâcizâde Cafer Çelebi”, DİA. C. 39, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Referans7 Konyalı, İ. Hakkı (1974). Âbideleri ve Kitabeleri ile Niğde-Aksaray Tarihi. C. I. İstanbul: Fatih Kitabevi.
 • Referans8 Küçükdağ, Yusuf (2018). Cemalî Ailesi. Aksaray: Aksaray Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Refrerans9 Küçükdağ, Yusuf (2017). Pîrî Mehmed Paşa. Aksaray: Aksaray Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Referans10 Öztuna, Yılmaz (1983). Büyük Türkiye Tarihi. C. 3. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Referans11 Solakzâde, Mehmed Hemdemî Çelebi (1989). Solakzâde Tarihi. çev. Vahid Çabuk. C. 2. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans12 Tansel, Selahattin (1969). Yavuz Sultan Selim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Referans13 Turan, Osman (1980). Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. İstanbul: Nakışlar Yayınevi.
 • Refrerans14 Uzunçarşılı, İ. Hakkı (1984). Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 227 - 240, 29.12.2020
https://doi.org/10.38122/ased.824998

Öz

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin en önemli hükümdarlarından birisi belki de birincisidir. Kısa denilebilecek bir sürede devlet sınırlarını üç kata yakın büyüterek, yaptığı uygulamalar ile zirve döneme taşımıştır. Safevîler ve Memlükler karşısında kazandığı zaferler ile doğu sorununu büyük oranda çözmüş ve devletin buradaki sınırlarını güven altına almıştır. Yaklaşık 750 yıllık Abbasî hilafetine son vererek bu görevi Osmanlı hanedanı üzerine almıştır. Şiî meselesi ve Mısır meselesinde en önemli danışmanları ve destekçileri Cemalî Ailesi’nin birer üyesi olan Osmanlı’nın iki ve üç numaraları Veziriazam Pîrî Mehmed Paşa ve Zenbilli Ali Efendi olmuştur. Bu iki devlet adamının destekleri ile Şiî tehdidi altında dağılma noktasına gelen devleti kökten çözümlerle tekrar zirveye çıkararak dünyanın en büyük devleti haline getirmiştir. Tarihin en sert yöneticilerinden birisi olmasına rağmen Pîrî Mehmed Paşa ve Zenbilli Ali Efendi ile genellikle saygın bir iletişimi olmuştur. Bu saygının nedeni onların âlim bir ailenin saygın üyeleri olarak devletin bekası için gösterdikleri bitmez tükenmez gayretleri olmalıdır. Aslında Safevîler, Osmanlılar için daha önce devleti dağılmanın eşiğine getiren Timur istilasından daha tehlikeliydi. Çünkü bunlar Anadolu’daki göçebe Türkmenler tarafından da gönülden destekleniyorlardı. Ama tehlikenin büyüklüğünü çok iyi bilen Cemalî Ailesi üyelerinin Yavuz tarafından önemli görevlere getirilmesinin katkılarıyla idarî, dinî ve tasavvufî alanlarda alınan tedbirler bu tehlikenin yayılması engellemiştir. Özellikle Cemalî Ailesi’nin tarikatı diyebileceğimiz Halvetîlik Şiîliğin Anadolu’da yayılmaması konusunda koruyucu bir aşı görevi görmüştür.

Kaynakça

 • Referans1 Akgündüz, Ahmet (1990). Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuk Tahlilleri. C. I, İstanbul: Fetih Vakfı Yayınları.
 • Referans2 Ata, Ramazan (2016). Selçukludan Osmanlıya Aksaray Okulu. Konya: Hüner Yayınevi.
 • Referans3 Bayram, Mikail (2008). “Alâeddin Keykubad’ın İlmî Şahsiyeti”, I. Alâeddin Keykubad ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri, 6-7 Kasım 2008, Konya: Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
 • Referans4 Celal-Zâde, Mustafa (1990). Selim-Nâme. Haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans5 Downey, Fairfax (1975). Kanuni Sultan Süleyman. çev. Enis Behiç Koryürek. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans6 Erünsal, İsmail E. (2010). “Tâcizâde Cafer Çelebi”, DİA. C. 39, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Referans7 Konyalı, İ. Hakkı (1974). Âbideleri ve Kitabeleri ile Niğde-Aksaray Tarihi. C. I. İstanbul: Fatih Kitabevi.
 • Referans8 Küçükdağ, Yusuf (2018). Cemalî Ailesi. Aksaray: Aksaray Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Refrerans9 Küçükdağ, Yusuf (2017). Pîrî Mehmed Paşa. Aksaray: Aksaray Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Referans10 Öztuna, Yılmaz (1983). Büyük Türkiye Tarihi. C. 3. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Referans11 Solakzâde, Mehmed Hemdemî Çelebi (1989). Solakzâde Tarihi. çev. Vahid Çabuk. C. 2. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Referans12 Tansel, Selahattin (1969). Yavuz Sultan Selim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Referans13 Turan, Osman (1980). Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. İstanbul: Nakışlar Yayınevi.
 • Refrerans14 Uzunçarşılı, İ. Hakkı (1984). Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan ATA> (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8925-0289
Türkiye

Teşekkür Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ased824998, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {227 - 240}, doi = {10.38122/ased.824998}, title = {Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri}, key = {cite}, author = {Ata, Ramazan} }
APA Ata, R. (2020). Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 227-240 . DOI: 10.38122/ased.824998
MLA Ata, R. "Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2020 ): 227-240 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/58852/824998>
Chicago Ata, R. "Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2020 ): 227-240
RIS TY - JOUR T1 - Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri AU - RamazanAta Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38122/ased.824998 DO - 10.38122/ased.824998 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 240 VL - 4 IS - 2 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.824998 UR - https://doi.org/10.38122/ased.824998 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri %A Ramazan Ata %T Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri %D 2020 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 4 %N 2 %R doi: 10.38122/ased.824998 %U 10.38122/ased.824998
ISNAD Ata, Ramazan . "Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 227-240 . https://doi.org/10.38122/ased.824998
AMA Ata R. Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri. ASED. 2020; 4(2): 227-240.
Vancouver Ata R. Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 4(2): 227-240.
IEEE R. Ata , "Vefatının 500. Yılında Yavuz Sultan Selim ve Camalî Ailesi ile Münasebetleri", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 227-240, Ara. 2020, doi:10.38122/ased.824998