Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EMDR For Post-Traumatic Stress Disorder: A Case Report

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 190 - 207, 29.12.2020
https://doi.org/10.38122/ased.784642

Öz

Post-traumatic stress disorder is a post-traumatic mental disorder that occurs as a recurrent traumatic event, overstimulation and avoidance of trauma-related stimuli. EMDR is a holistic method of psychotherapy with standardized treatment procedures covering elements of different psychotherapy approaches. In this study, it is explained that EMDR therapy is an effective, powerful and short term therapy method in the treatment of post-traumatic stress disorder symptoms, relationship problems produce post-traumatic stress disorder symptoms and how to treat a patient with post-traumatic stress disorder symptoms for five months after being deceived. At the end of the study EMDR treatment was successful for this case. In addition, it was reported that 80% of the study of the disturbing scenes and triggers related to the traumatic experience was effective in the elimination of post-traumatic stress disorder symptoms and that the symptoms disappeared as a result of studying the negative experiences of the early childhood.

Kaynakça

 • Bolu, A., Erdem, M., Öznur, T. (2014). Travma sonrası stres bozukluğu. Anatol J Clin Investig, 8(2), 98-104.
 • Cori, J.L. (2018). Bağlanma: İlk temelimiz. Annenin duygusal yokluğu (s.71-96). (B. Haktanır, çev.). İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Duman, R.N., Bayram, S., Demirtaş, B. (2018). EMDR: Olgu sunumları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi,1(1), 142-164.
 • Ehlers, A. ve Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38(4), 319-345.
 • EMDR Derneği. (2018). Emdr nedir? http://www.emdr-tr.org/emdr-nedir adresinden erişildi.
 • Hasanoğlu, A. (2013). Hayır beni aldattığını bilmek istemiyorum. İlişkilerin günlük hayatı (s.99-102). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hasanoğlu, A. (2018). Bireysel ve toplumsal travma. Hayat ve diğer hastalıklar, içinde (s:35-41). İstanbul: Doğan Egmant Yayıncılık.
 • Karaoğlu, A.B. (2016). TSSB ve depresyon arasındaki ilişkide ontolojik iyi oluşun aracılık etkisi: Bir yapısal eşitlik modellemesi çalışması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kavakçı, Ö., Doğan, O., Kuğu, N. (2010). EMDR: Psikoterapide farklı bir seçenek. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23(3), 195-205.
 • Kavakçı, Ö. (2014). Ruhsal travma tedavisi için Emdr. Ankara: HYB Basım Yayın.
 • Shapiro, F. (2017). EMDR Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, temel prensipler, protokoller ve prosedürler. (M. Şaşzade ve I. Sansoy, çev.). İstanbul: Okuyan Us Yayın.
 • Shapiro, F. (2018). EMDR terapisi teknikleri ile acı anıları silmek. (F. Gülfidan, çev.) İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Van Der Kolk, B.A. (2019). Beden Kayıt Tutar: Travmanın iyileşmesinde beyin, zihin ve beden. (N.C. Maral, çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 190 - 207, 29.12.2020
https://doi.org/10.38122/ased.784642

Öz

Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik olayı tekrar tekrar yaşama, aşırı uyarılmışlık hali ve travmayla ilişkili uyaranlardan kaçınma şeklinde görülen, travma sonrasında gelişen bir ruhsal bozukluktur. EMDR, ise farklı psikoterapi yaklaşımlarının öğelerini kapsayan, standartlaştırılmış tedavi prosedürleri bulunan, bütüncül bir psikoterapi yöntemidir. Bu çalışmada EMDR tedavi yönteminin travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin tedavisinde etkili, güçlü ve kısa süreli bir terapi yöntemi olduğu, ilişki sorunlarının travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ürettiği ve aldatılma sonrasında beş aydır travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteren bir olgunun tedavi süreci ele alınmıştır. Araştırmanın sonunda yapılan tedavinin başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca EMDR tedavi sürecinde travmatik yaşantıya dair rahatsız eden sahnelerin ve tetikleyicilerin çalışılmasının %80 oranında travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin ortadan kalkmasında etkili olduğu, danışanın erken çocukluk dönemine ait olumsuz yaşantılarının çalışılması sonucunda belirtilerin tamamen ortadan kalktığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Bolu, A., Erdem, M., Öznur, T. (2014). Travma sonrası stres bozukluğu. Anatol J Clin Investig, 8(2), 98-104.
 • Cori, J.L. (2018). Bağlanma: İlk temelimiz. Annenin duygusal yokluğu (s.71-96). (B. Haktanır, çev.). İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Duman, R.N., Bayram, S., Demirtaş, B. (2018). EMDR: Olgu sunumları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi,1(1), 142-164.
 • Ehlers, A. ve Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38(4), 319-345.
 • EMDR Derneği. (2018). Emdr nedir? http://www.emdr-tr.org/emdr-nedir adresinden erişildi.
 • Hasanoğlu, A. (2013). Hayır beni aldattığını bilmek istemiyorum. İlişkilerin günlük hayatı (s.99-102). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hasanoğlu, A. (2018). Bireysel ve toplumsal travma. Hayat ve diğer hastalıklar, içinde (s:35-41). İstanbul: Doğan Egmant Yayıncılık.
 • Karaoğlu, A.B. (2016). TSSB ve depresyon arasındaki ilişkide ontolojik iyi oluşun aracılık etkisi: Bir yapısal eşitlik modellemesi çalışması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kavakçı, Ö., Doğan, O., Kuğu, N. (2010). EMDR: Psikoterapide farklı bir seçenek. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23(3), 195-205.
 • Kavakçı, Ö. (2014). Ruhsal travma tedavisi için Emdr. Ankara: HYB Basım Yayın.
 • Shapiro, F. (2017). EMDR Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, temel prensipler, protokoller ve prosedürler. (M. Şaşzade ve I. Sansoy, çev.). İstanbul: Okuyan Us Yayın.
 • Shapiro, F. (2018). EMDR terapisi teknikleri ile acı anıları silmek. (F. Gülfidan, çev.) İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Van Der Kolk, B.A. (2019). Beden Kayıt Tutar: Travmanın iyileşmesinde beyin, zihin ve beden. (N.C. Maral, çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem ŞENER> (Sorumlu Yazar)
Istanbul Aydin University, Counseling Psychology
0000-0002-0081-7374
Türkiye


Sezen SAĞLAM>
İstanbul Aydın Üniversitesi
0000-0003-2503-7929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { ased784642, journal = {Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2619-9211}, address = {asedaksaray@gmail.com}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {190 - 207}, doi = {10.38122/ased.784642}, title = {Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Şener, Özlem and Sağlam, Sezen} }
APA Şener, Ö. & Sağlam, S. (2020). Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 190-207 . DOI: 10.38122/ased.784642
MLA Şener, Ö. , Sağlam, S. "Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu" . Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2020 ): 190-207 <http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/58852/784642>
Chicago Şener, Ö. , Sağlam, S. "Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2020 ): 190-207
RIS TY - JOUR T1 - Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu AU - ÖzlemŞener, SezenSağlam Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38122/ased.784642 DO - 10.38122/ased.784642 T2 - Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 207 VL - 4 IS - 2 SN - -2619-9211 M3 - doi: 10.38122/ased.784642 UR - https://doi.org/10.38122/ased.784642 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu %A Özlem Şener , Sezen Sağlam %T Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu %D 2020 %J Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2619-9211 %V 4 %N 2 %R doi: 10.38122/ased.784642 %U 10.38122/ased.784642
ISNAD Şener, Özlem , Sağlam, Sezen . "Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu". Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 190-207 . https://doi.org/10.38122/ased.784642
AMA Şener Ö. , Sağlam S. Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu. ASED. 2020; 4(2): 190-207.
Vancouver Şener Ö. , Sağlam S. Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 4(2): 190-207.
IEEE Ö. Şener ve S. Sağlam , "Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 190-207, Ara. 2020, doi:10.38122/ased.784642